Олег Поблоцький: Стейкхолдери стратегії кормозабезпечення, які наші цінності? – Державна влада, контролюючі органи    Державна влада та контролюючі органи влади є зовнішніми стейкхолдерами підприємства. По суті, вони не мають прямого впливу на його діяльність. Але тим не менш, всі економічні, політичні, правові, соціальні та екологічні фактори є суттєвими для діяльності ферми. Більше того, вони мають враховуватися під час прийняття операційних рішень. Держава відіграє ключову роль у діяльності сільськогосподарських підприємств. Не можна уявити нормальне функціонування ферми без підтримки органів влади. Ця підтримка проявляється у всьому: розпочинаючи гідним законодавством, яке дає можливість працювати та закінчуючи, елементарно, забезпеченням ферм освіченими кадрами, що, наприклад, навчалися за державним замовленням у сільськогосподарських коледжах та університетах та готові працювати за спеціальністю.

    Найбільшими загрозами для підприємства з боку держави як стейкхолдера можуть бути:

- постійні зміни законів та нормативних актів, їх суперечливість;

- несприятлива податкова політика;

- правова незахищеність підприємства.

    Не дивлячись на суперечливість та складність законів, чинне законодавство, наприклад, підтримує легальну діяльність ветеринарних спеціалістів та захищає їх інтереси. Тому для осіб, які займаються таким видом діяльності нелегально – законом встановлені штрафи, що досягають 1800 грн. Більше того, в умовах євроінтеграції України та у відповідності до міжнародних стандартів, у сфері кормовиробництва використовується наступна низка законів:

- Регламент ЄС №183/2005 від 12.01.2005 р. стосовно вимог до гігієни кормів;

- Регламент ЄС №1831/2003 від 22.09.2003 р. стосовно добавок, що використовуються у годівлі тварин;

- Директива 2002/32 від 7.05.2002 р. стосовно небажаних речовин у кормах для тварин із змінами.

    Також, ЗУ «Про ветеринарну медицину» та «Про безпечність та гігієну кормів» встановлюють відповідні відносин між учасниками ринку кормозабезпечення, державою та контролюючими органами. Сюди відносять засади щодо безпечності кормів, вимоги до маркування, правила обігу та використання кормів і т.д.

    Земля є основним засобом виробництва у системі всього кормозабезпечення. Для її ефективного функціонування має бути присутнє нормальне регулювання земельних соціальних відносин. Питання земельних соціальних і трудових відносин є актуальним не тільки для системи кормозабезпечення, це глобальне питання для всього сільського господарства. Останнім часом, питання ринку землі набирає все більше обговорень. Стаття 11 ЗК України чітко регулює та обмежує права власників землі в інтересах всього суспільства враховуючи соціальні функції землі. Держава, як ніхто, має слідкувати за доцільністю використання землі, екологічним збереженням її родючості.

    Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» однією із своїх основних цілей визначає забезпечення продовольчої безпеки населення. Що це означає? Цей термін має на увазі захищати життєві інтереси людини. Держава відіграє роль гаранта у безперешкодному доступі людини до продуктів харчування задля підтримки життєдіяльності. В свою чергу, фермерське господарство має виготовляти продукцію, яка буде цілком безпечною для здоров’я людини. В цьому контексті, стейкхолдерський підхід має розглядатися ширше, охоплюючи і діяльність виробників корму для тварин, і їх постачальників та закупівельників. Адже, всі вони в результаті несуть відповідальність за кінцевий продукт і те чи є він безпечним для суспільства загалом. Для прикладу, такий вид господарства, як ОСГ (особисте селянське господарство) підтримує певний рівень продовольчої безпеки держави. Адже, ОСГ завдяки забезпеченню споживчих потреб своїх членів, певним чином стримує зменшення виробництва сільськогосподарської продукції.

    Проблема кадрового забезпечення є чи не однією із найбільших в системі сільського господарства та кормозабезпечення, зокрема. Яку ж роль держава може відіграти в її вирішенні? По-перше, належну увагу слід приділити освіті в аграрному секторі. Підготовка кадрів має контролюватися. Для чого? Для скорочення дефіциту кваліфікованих працівників. Фахівець, після закінчення відповідного ЗВО, має бути обізнаним у своїй сфері діяльності. Більше того, сільськогосподарські підприємства в основному розташовані у сільській місцевості. Завданням держави є розвиток українського села та його іміджу, привабливості для молоді, створення достойно оплачуваних робочих місць на фермах.

    Багато фермерів користуються послугами фізичних осіб для постачання корму на ферми в системі кормозабезпечення України. Фізичні особи є основними продавцями корму для ОСГ, наприклад. Чим це зумовлено? Існуюча система оподаткування юридичних осіб – виробників кормів – не дозволяє закуповувати комбікорм за прийнятну ціну. Тому держава та контролюючі органи мають робити кроки в розробці та впровадженні єдиної якісної системи оподаткування підприємців, яка не буде давати приводу задаватися думками та питаннями про уникнення сплати податків та пошуків шляхів до обману.

    Дуже важливо в умовах розвитку та реформації в країні, коли держава та підприємства співпрацюють. Ще більш важливим є факт плідності та користі цієї співпраці для обох сторін.

×