ХІІ Міжнародний молочний конгресАгробізнес України – дуже динамічний сектор. Якість кінцевої продукції та ефективність підприєм­ства в цілому неможливі без налагодженої взає­модії виробництва і обслуговуючого його бізнесу. Компанія «Фенікс Агро» ось уже 8 років займається поставками кормової сировини на тваринницькі комплекси України. За цей період ми зіштовхнулися вже не з однією трансформацією ринку – від відсутність стратегії закупівлі сировини як такої з безліччю посередників до організованого товарного ринку, де всі учасники борються за свою ефективність. 

Що ж далі? На нашу думку, сьогодні цей товарний ринок гото­вий стати сервісним. У майбутньому ми бачимо такі взаємовідносини між постачальником і спо­живачем, які передбачають прозорість, довіру, простоту, використання автоматизованих торго­вих майданчиків.

У «Фенікс Агро» стверджують: сервіс – невід'ємна частина торгової пропозиції компанії на кормовому ринку.

Саме якісні і відпрацьова­ні стандарти обслуговування на етапах марке­тингу, продажів і логістики, додаткові фінансо­ві, інформаційно-консультаційні, освітні опції потрібні тваринницькому комплексу.

Про перспективи сервісного обслуговування на кормовому ринку ми запрошуємо наших партнерів поговорити під час ХІІ Міжнародного молочного конгресу, який відбудеться 5-6 березня в Міжнародному  Виставковому Центрі (3 павільйон), м.Київ, Броварський пр-т, 15.

×