Амофос


Амофос - один з найефективніших фосфорних добрив, яке застосовують для припосівного і просапного внесення, а також в якості мінеральної підгодівлі при вирощуванні зернових культур і коренеплодів на всіх етапах вегетації.

Амофос є подвійним, азотно-фосфорним добривом. Він є ефективним при застосуванні під усі культури, його можна вносити для підживлення ґрунтів із низьким вмістом фосфору і підвищеним вмістом калію.

Високий вміст фосфору в амофос забезпечує значне підвищення врожайності та якості культур, підвищується морозостійкість рослин, прискорюється їх розвиток і дозрівання та сприяє розвитку кореневої системи.

Амоній фосфорнокислий (амофос), діє набагато швидше будь-якого з суперфосфатів, так як діючі речовини міститься в його складі в легко засвоюваній формі. Показує високу економічну ефективність на цілому ряді ґрунтів, і за різних умов навколишнього середовища.

Технічна характеристика

№ п/п Назва показника Фактичне значення
NP10:46 NP 12:52
1 Колір білий білий
2 Масова частка нітрогену в перерахунку на абсолютно суху речовину, % 10 12
3 Масова частка фосфору в перерахунку на абсолютно суху речовину, % 46-50 50-52
4 Розчинність 370 г/л
5 Вміст вологи, % 6
6 Норма внесення добрив, кг 60-90
7 Доза внесення для відкритого ґрунту, г/м2 15-30
8 Доза внесення для закритого ґрунту, г/м2 40-50

×